Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 24/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 319

Ngữ văn_Đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Tác giả: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Nguồn tin: https://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5279

87