Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 13/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 453

Thao giảng môn Sinh THPT (cấp cụm) năm học 2017-2018

ngày 10 tháng 11 năm 2017

Giáo viên: cô TRỊNH THỊ HOÀNG AN

bộ môn Sinh học

Tác giả: Trường THPT Trần Hữu Trang
Nguồn tin: FB Hà Thanh tâm

87