Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 30/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 341

Thao giảng môn Địa Lý (cấp cụm) _ năm học 2015-2016

Ngày 28 tháng 11 năm 2015

    

 

    

 

Võ Thị Kim Liên

Giáo viên bộ môn Địa Lý

Nguồn tin: Trần Phong Nhiên Hạnh

87