Có 36 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 54-2012-tt-bgddt-quy_dinh_cong_tac_vien_thanh_tra_giao_duc_224201817.doc
54/2012/TT-BGDĐTThanh traBộ Giáo Dục và Đào Tạo22-04-2018
2 Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 292012ttbgddt_189201712.doc
File thứ 2: vanbangoc292012tt-bgddt_189201712.pdf
29/2012/TT-BGDĐTThanh traBộ Giáo Dục và Đào Tạo18-09-2017
3 Văn bản 93/TTr Hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ từ năm học 2017-2018 đối với các trường Trung học phổ thông; các đơn vị trực thuộc Sở
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 93-ttrhd_cong_tac_kiem_tra_noi_bo_tu_nam_hoc_20172018_99201723.doc
93/TTrThanh traSở Giáo Dục và Đào Tạo09-09-2017
4 Thông tư 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 06-2014-tt-ttcp_168201720.PDF
06/2014/TT-TTCPThanh traThanh Tra Chính Phủ16-08-2017
5 Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5972-2016ct-bgddtthanh_tra_giao_duc_168201719.pdf
5972/CT-BGDĐTThanh traBộ Giáo Dục16-08-2017
6 Nghị định 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 64-nd.signed.pdf
64/2014/NĐ-CPThanh traChính phủ06-03-2017
7 Chỉ thị 35-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 35-CT_TW_247394.doc
35-CT/TWThanh traBộ Chính Trị06-03-2017
8 Chỉ thị 21-CT/TW về việc Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 21-CT_TW_163440.doc
21-CT/TWThanh traBan Chấp hành Trung ương06-03-2017
9 Chỉ thị 14/CT-TTg về Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 14CT.doc
14/CT-TTgThanh traThủ tướng Chính phủ06-03-2017
10 Thông tư 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Thong tu 08-2013_TT-TTCP.doc
File thứ 2: Phu luc 1_Danh muc.doc
File thứ 3: Phu luc 2_Mau ban ke khai.doc
File thứ 4: Phu luc 3_ Huong dan mau ban ke khai.doc
File thứ 5: Phu luc 4_Bao cao tong hop so lieu.doc
08/2013/TT-TTCPThanh traThanh tra Chính phủ11-01-2017
11 Thông tư 02/2016/TT-TTCP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TT.02.pdf
02/2016/TT-TTCP Thanh traThanh tra Chính phủ09-11-2016
12 Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: TT23.2016.pdf
File thứ 2: TT23-2016 thay the QD41-2006.doc
File thứ 3: TT23.2016_ke hoach thanh tra_mau 01.doc
File thứ 4: TT23.2016_Ghi nho va kien nghi_mau 02.doc
File thứ 5: TT23.2016_Bao cao ket qua thanh tra_mau 04.doc
File thứ 6: TT23.2016_Ket luan thanh tra_mau 05.doc
File thứ 7: TT23.2016_Bien ban lam viec_mau 03.doc
23/2016/TT-BGDĐTThanh traBộ Giáo Dục và Đào Tạo19-10-2016
13 Thông tư 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: VanBanGoc_07.2013.TT.TTCP.pdf
File thứ 2: 07.2013.TT.TTCP.doc
07/2013/TT-TTCPThanh traThanh Tra Chính phủ28-03-2016
14 Thông tư 06/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Thông tư 06.2013.TTCP.doc
06/2013/TT-TTCPThanh traThanh Tra Chính phủ28-03-2016
15 Thông tư 07/2014/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 07-2014-TT-TTCP.PDF
07/2014/TT-TTCPThanh traThanh Tra Chính phủ28-03-2016
123

 

TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG 

 Địa chỉ: 276 Trần Hưng Đạo B_ Phường 11_Quận 5 

 Email: c3tranhuutrang.tphcm@moet.edu.vn

 Điện thoại: (+84) 028 38 552 727