Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 3/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 517

Rắn Biển Việt Nam

Rắn biển, một loài động vật hoang dã đang được khai thác trên nhiều vùng biển Việt Nam. Nhiều loài có nọc độc gây chết người và một số loài rất hiếm gặp hoặc mới được ghi nhận gần 1 loài khác. Ban biên tập & Tác giả:Cao Văn Nguyện, Bùi Hồng Long, Kenneth Broad, Arne Redsted Rasmussen

Tác giả: Ban biên tập & Tác giả: Cao Văn Nguyện, Bùi Hồng Long, Kenneth Broad, Arne Redsted Rasmussen
Nguồn tin: http://www.wildlifeatrisk.org/activite/news/4564734/phat-hanh-sach-ran-bien-viet-nam

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87