Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 7/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 777

Phương pháp kỷ luật tích cực

Tin thứ 1000

Tác giả: Tiến sĩ Lê Văn Hảo, Viện Tâm lý học và Tổ chức Plan tại Việt Nam
Nguồn tin: http://www.slideshare.net/thienvu_pham/k-lut-tch-cc-ts-ho-bn-quyn-plan-vietnam

Viết bình luận

86