Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ bảy, 24/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 348

Một ngày khám phá rừng

Cẩm nang diễn giải môi trường với du khách tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam

Tác giả: nguyên bản tiếng Đức_dịch Tiếng Việt: Đỗ Trọng Hoài

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87