Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 1/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 200

Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên triển khai mô hình trường học mới Việt Nam môn Ngữ văn lớp 6

Nguồn tin: http://vinhthuan.edu.vn/tai-lieu-tap-huan-vnen-lop-6-nam-hoc-2015-2016.html

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86