Có 204 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định 13/2013/QĐ-TTg về Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 13-2013-qd-ttg_158201813.doc
File thứ 2: vanbangoc-13-2013-qd-ttg_158201813.pdf
13/2013/QĐ-TTgQuy phạm pháp luậtThủ tướng Chính phủ15-08-2018
2 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 14-2018-tt-bgddt-quy_dinh_chuan_hieu_truong_co_so_giao_duc_pho_thong_317201819.doc
File thứ 2: 14-2018-tt-bgddt-quy_dinh_chuan_hieu_truong_co_so_giao_duc_pho_thong_317201819.pdf
14/2018/TT-BGDĐTQuy phạm pháp luậtBộ Giáo dục và Đào tạo31-07-2018
3 Quyết định 1452/QĐ-GDĐT-TC Ban hành điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương); Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông và Trường phổ thông nhiều cấp học công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1452-2018-qd-gddt-tc_dieu_kien_tieu_chuan_chuc_danh_quan_ly_177201821.docx
1452/QĐ-GDĐT-TC Quy phạm pháp luậtSở Giáo dục và Đa2o tạo17-07-2018
4 Nghị định 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 24-2010-nd-cp_quy_dinh_tuyen_dung_su_dung_quan_ly_cong_chuc_177201821.doc
24/2010/NĐ-CPQuy phạm pháp luậtChính phủ17-07-2018
5 Quyết định 27/2003/QĐ-TTg về việc Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 27-2003-qd-ttg-quy_che_bo_nhiem_bo_nhiem_lai_luan_chuyen_177201820.doc
27/2003/QĐ-TTgQuy phạm pháp luậtThủ tướng Chính phủ17-07-2018
6 Thông tư 10/2018/TT-BGDĐT Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 10-2018-tt-bgddt-quy_dinh_dao_tao_van_bang_2_nganh_giao_vien_236201817.pdf
10/2018/TT-BGDĐTQuy phạm pháp luậtBộ Giáo dục và Đào tạo 23-06-2018
7 Thông tư 05/2014/TT-BTP Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 05-2014-tt-btp_226201810.doc
File thứ 2: vanbangoc-05-2014-tt-btp_226201810.pdf
File thứ 3: phu_luc_226201810.zip
File thứ 4: bieu_mau_kem_theo_phu_luc_iii_226201810.doc
File thứ 5: phu_luc_iii-danh_muc_bieu_mau_bao_cao_226201810.doc
File thứ 6: phu_luc_iv-mau_de_cuong_bao_cao_226201810.doc
File thứ 7: phuluc_ii-mau_niem_yet_cong_khai_tthc_226201810.doc
File thứ 8: phuluc_i-mau_quyet_dinh_cong_bo_226201810.doc
05/2014/TT-BTPQuy phạm pháp luậtBộ Tư pháp22-06-2018
8 Thông tư số 16/2012/TT-BNV Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 16-2012-tt-bnv-quychethituyenxettuyenvienchuc_315201814.pdf
16/2012/TT-BNVQuy phạm pháp luậtBộ Nội vụ31-05-2018
9 Thông tư 04/2015/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 04-2015-tt-bnv_315201814.doc
File thứ 2: vanbangoc-04-2015-tt-bnv_315201814.pdf
04/2015/TT-BNVQuy phạm pháp luậtBộ Nội vụ31-05-2018
10 Thông tư 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 15-2012-ttbnv_315201813.doc
File thứ 2: vanbangoc-15-2012-tt-bnv_315201813.pdf
File thứ 3: 15-2012-phuluc_315201813.doc
15/2012/TT-BNVQuy phạm pháp luậtBộ Nội vụ31-05-2018
11 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 23-2015-nd-cp_285201818.pdf
23/2015/NĐ-CPQuy phạm pháp luậtChính phủ28-05-2018
12 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 88-2017-nd-cp-suadoibosung-56-2015-nd-cp_145201820.pdf
88/2017/NĐ-CPQuy phạm pháp luậtChính phủ14-05-2018
13 Nghị định 56/2015/NĐ-CP Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 56-2015-nd-cp_145201820.doc
File thứ 2: vanbangoc-56-2015-nd-cp_145201820.pdf
56/2015/NĐ-CPQuy phạm pháp luậtChính phủ14-05-2018
14 Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 137-2009-qd-ttg-de_an_dua_pctn_vao_gd_264201820.doc
137/2009/QĐ-TTgQuy phạm pháp luậtThủ tướng Chính Phủ26-04-2018
15 Nghị định 59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 592013nd-cp_huong_dan_luat_pctn_164201819.doc
File thứ 2: 59-2013-nd-cp-quy_dinh_chi_tiet_luat_pctn_164201819.PDF
59/2013/NĐ-CPQuy phạm pháp luậtChính Phủ16-04-2018
12345678910...>>

 

TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG 

 Địa chỉ: 276 Trần Hưng Đạo B_ Phường 11_Quận 5 

 Email: c3tranhuutrang.tphcm@moet.edu.vn

 Điện thoại: (+84) 028 38 552 727