Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 31/5/2018
Lượt đọc: 121

Thông tư 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Số/Ký hiệu: 15/2012/TT-BNV
Ngày ban hành: 25/12/2012
Ngày có hiệu lực: 15/2/2013
Người ký: Trần Anh Tuấn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
File đính kèm:
File thứ 1: 15-2012-ttbnv_315201813.doc
File thứ 2: vanbangoc-15-2012-tt-bnv_315201813.pdf
File thứ 3: 15-2012-phuluc_315201813.doc
Nội dung:

Lý do hết hiệu lực 1 phần:

Bị sửa đổi bổ sung 1 phần bởi Thông tư 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Tin cùng chuyên mục

87