Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 22/6/2018
Lượt đọc: 49

Thông tư 05/2014/TT-BTP Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu: 05/2014/TT-BTP
Ngày ban hành: 7/2/2014
Ngày có hiệu lực: 24/3/2014
Người ký: Hà Hùng Cường
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
File đính kèm:
File thứ 1: 05-2014-tt-btp_226201810.doc
File thứ 2: vanbangoc-05-2014-tt-btp_226201810.pdf
File thứ 3: phu_luc_226201810.zip
File thứ 4: bieu_mau_kem_theo_phu_luc_iii_226201810.doc
File thứ 5: phu_luc_iii-danh_muc_bieu_mau_bao_cao_226201810.doc
File thứ 6: phu_luc_iv-mau_de_cuong_bao_cao_226201810.doc
File thứ 7: phuluc_ii-mau_niem_yet_cong_khai_tthc_226201810.doc
File thứ 8: phuluc_i-mau_quyet_dinh_cong_bo_226201810.doc
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

86