Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 17/7/2018
Lượt đọc: 93

Quyết định 27/2003/QĐ-TTg về việc Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

Số/Ký hiệu: 27/2003/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 19/2/2003
Ngày có hiệu lực: 30/3/2003
Người ký: Phan Văn Khải
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 27-2003-qd-ttg-quy_che_bo_nhiem_bo_nhiem_lai_luan_chuyen_177201820.doc
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

86