Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ bảy, 6/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 428

Nội dung hoạt động giáo dục nhà trường_mẫu

năm học 2016_2017

Tác giả: Phòng Trung học_Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Nguồn tin: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/huong-dan/huong-dan-lap-ke-hoach-giao-duc-nam-hoc-2016-2017-gui-truong-phong-gddt-hieu-tr-vbct41303-54836.aspx

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87