Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 1/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 1115

Mẫu Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2017-2018

Tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/thong-bao/huong-dan-to-chuc-hoi-nghi-gop-y-cho-ke-hoach-nam-hoc-2017-2018-truong-trung-hoc-c41000-58290.aspx

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86