Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 15/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 490

Đơn xin phúc khảo điểm bài thi nghề phổ thông cấp THPT_Mẫu

Công văn 1984 /GDĐT-TrH ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phúc khảo điểm bài thi kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT năm học 2017 - 2018 như sau:

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

21/6/2018

đến 02/7/2018

- Nhận đơn xin phúc khảo (theo mẫu)

Các trường THPT, các TT.GDTX, TT.GDNN-GDTX các quận huyện.

04/7/2018

- Nộp danh sách xin phúc khảo về Phòng Giáo dục Trung học (theo mẫu)

Hạn chót các đơn vị nộp bảng tổng hợp danh sách và đơn xin phúc khảo về Phòng Giáo dục Trung học (Sở GD và ĐT).

10/7/2018

 

- Hội đồng phúc khảo làm việc

Hội đồng phúc khảo.

30/7/20178

- Tổng kết Hội đồng phúc khảo.

- Công bố kết quả phúc khảo.

Hội đồng phúc khảo.


Tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/thong-bao/ve-viec-phuc-khao-bai-thi-ky-thi-nghe-cap-thpt-nam-hoc-2017-20178-c41000-60225.aspx

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87