Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 11/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 5620

Các mẫu đơn của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

Gồm các mẫu:

- Mẫu Phiếu Đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2018 và thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2018-2018 (M2018-TT)

- Mẫu Phiếu Đăng ký dự thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong năm học 2018-2019 (M2018-CHUYÊN)

- Mẫu Phiếu Đăng ký dự thi vào lớp 10 chương trình tích hợp năm học 2018-2019 (M2018-TICHHOP)

- Mẫu Đơn xin phúc khảo điểm bài thi 

- Hướng dẫn các chế độ ưu tiên và khuyến khích.(Trích Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Tác giả: Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/thong-bao/cac-mau-don-cua-ky-tuyen-sinh-lop-10-c39857-59860.aspx

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87