Có 84 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Luật Viên Chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luatvienchuc_22122020202923.pdf
58/2010/QH12LuậtQuản trị viên22-12-2020
2 Luật Lao Động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-lao-dong-2019_22122020202437.pdf
45/2019/QH14Luật 22-12-2020
3 Luật Giáo Dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luatgiaoduc_22122020201730.pdf
43/2019/QH14LuậtQuản trị viên12-07-2020
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat_sua_do_bo_sung_mot_so_dieu_cua_bo_luat_hinh_su_100-2015-qh13_165201820.pdf
12/2017/QH14LuậtQuốc hội16-05-2018
5 Bộ Luật Hình sự 2015
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 100-2015-qh13_165201819.doc
File thứ 2: vanbangoc-100-2015-qh13-p1_165201819.pdf
File thứ 3: vanbangoc-100-2015-qh13-p2_165201819.pdf
File thứ 4: vanbangoc-100-2015-qh13-p3_165201819.pdf
File thứ 5: vanbangoc-100-2015-qh13-p4_165201819.pdf
File thứ 6: 100-2015-qh13_165201819.zip
100/2015/QH13LuậtQuốc hội16-05-2018
6 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 44-2013-qh13-thuc_hanh_tiet_kiem_chong_lang_phi_164201814.pdf
44/2013/QH13LuậtQuốc Hội16-04-2018
7 Luật Quy hoạch 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 21-2017-qh14-quyhoach_113201819.pdf
21/2017/QH14LuậtQuốc hội11-03-2018
8 Luật Quản lý nợ công 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vanbangoc-20-2017-qh14-quanlynocong_113201819.pdf
20/2017/QH14LuậtQuốc hội11-03-2018
9 Luật Thủy sản 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 18-2017-qh14-thuysan_113201819.doc
File thứ 2: vanbangoc-luat-thuysan-18-2017-qh14_113201819.pdf
18/2017/QH14LuậtQuốc hội11-03-2018
10 Luật Lâm nghiệp 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 16-2017-qh14lamnghiep_113201819.doc
File thứ 2: vanbangoc-luat-lamnghiep-16-2017-qh14_113201819.pdf
16/2017/QH14LuậtQuốc hội11-03-2018
11 Luật Hóa chất
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 06-2007qh12-luat_hoa_chat_171201816.DOC
06/2007/QH12LuậtQuốc hội17-01-2018
12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 27-2012qh13_710201719.doc
27/2012/QH13LuậtQuốc Hội07-10-2017
13 Luật Giáo dục nghề nghiệp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 74-2014qh13_710201719.doc
74/2014/QH13LuậtQuốc Hội07-10-2017
14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 2013
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: l39-2013qh13luatthiduakhenthuongbosung_139201722.doc
File thứ 2: vanbangoc392013qh13_139201722.pdf
39/2013/QH13LuậtQuốc Hội13-09-2017
15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 2005
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: l47-2005qh11luatthidua-khenthuongsuadoi-bosungnam2005_139201722.doc
47/2005/QH11LuậtQuốc Hội13-09-2017
123456

 

TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG 

 Địa chỉ: 276 Trần Hưng Đạo B_ Phường 11_Quận 5 

 Email: c3tranhuutrang.tphcm@moet.edu.vn

 Điện thoại: (+84) 028 38 552 727