Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Có 84 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Luật Viên Chức

(Tải File đính kèm)

58/2010/QH12LuậtQuản trị viên22-12-2020
2 Luật Lao Động

(Tải File đính kèm)

45/2019/QH14Luật 22-12-2020
3 Luật Giáo Dục

(Tải File đính kèm)

43/2019/QH14LuậtQuản trị viên12-07-2020
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

(Tải File đính kèm)

12/2017/QH14LuậtQuốc hội16-05-2018
5 Bộ Luật Hình sự 2015

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

100/2015/QH13LuậtQuốc hội16-05-2018
6 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

(Tải File đính kèm)

44/2013/QH13LuậtQuốc Hội16-04-2018
7 Luật Quy hoạch 2019

(Tải File đính kèm)

21/2017/QH14LuậtQuốc hội11-03-2018
8 Luật Quản lý nợ công 2018

(Tải File đính kèm)

20/2017/QH14LuậtQuốc hội11-03-2018
9 Luật Thủy sản 2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

18/2017/QH14LuậtQuốc hội11-03-2018
10 Luật Lâm nghiệp 2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

16/2017/QH14LuậtQuốc hội11-03-2018
11 Luật Hóa chất

(Tải File đính kèm)

06/2007/QH12LuậtQuốc hội17-01-2018
12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

(Tải File đính kèm)

27/2012/QH13LuậtQuốc Hội07-10-2017
13 Luật Giáo dục nghề nghiệp

(Tải File đính kèm)

74/2014/QH13LuậtQuốc Hội07-10-2017
14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 2013

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

39/2013/QH13LuậtQuốc Hội13-09-2017
15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 2005

(Tải File đính kèm)

47/2005/QH11LuậtQuốc Hội13-09-2017
123456

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích