Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 22/12/2020
Lượt đọc: 52

Luật Lao Động

Số/Ký hiệu: 45/2019/QH14
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày có hiệu lực: 1/1/2021
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: luat-lao-dong-2019_22122020202437.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86