Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 9/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 468

Lịch kiểm tra tập trung lần 1 (có điều chỉnh)

Học kỳ 1_2017-2018

KHỐI 12:

   + Sáng thứ Sáu 20/10/2017: Toán (90p) và Anh văn (60p)

   + Sáng thứ Bảy 21/10/2017: Hóa học (60p) và Lịch sử (60p)

   + Sáng thứ Hai 23/10/2017Ngữ văn (90p) và Vật lý (60p)      (mới)

KHỐI 11:

   + Sáng thứ Sáu 20/10/2017Toán (90p) và Anh văn (60p)

   + Sáng thứ Bảy 21/10/2017Hóa học (45p) và Lịch sử (45p)

   + Sáng thứ Hai 23/10/2017Ngữ văn (90p) và Vật lý (45p)      (mới)

KHỐI 10:

   + Chiều thứ Năm 19/10/2017Ngữ văn (90p) và Vật lý (45p)

   + Chiều thứ Sáu 20/10/2017Toán (90p) và Anh văn (60p)

   + Chiều thứ Bảy 21/10/2017Hóa học (45p) và Lịch sử (45p)

KHỐI 9 :

   + Chiều thứ Năm 19/10/2017Ngữ văn (90p) và Vật lý (45p)

   + Chiều thứ Sáu 20/10/2017Toán (90p) và Anh văn (60p)

   + Chiều thứ Bảy 21/10/2017Hóa học (45p) và Lịch sử (45p)

 

Tác giả: P. Hiệu trưởng Hà Thanh An
Nguồn tin: P. Hiệu trưởng Hà Thanh An

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86