Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 8/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 497

Lịch kiểm tra học kỳ 2 - năm học 2017 - 2018

Tác giả: Phó Hiệu trưởng Trần Phong Nhiên Hạnh
Nguồn tin: Mail Trần Phong Nhiên Hạnh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86