Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 5/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 293

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017_ khối Trung học phổ thông

Số báo danh - phòng thi học kỳ 1

thời gian kiểm tra từ ngày 14/12/2016 đến ngày 21/12/2016 

thứ ba, ngày 13/12/2016 học sinh khối 10; khối 11 và khối 12 được nghỉ học để ôn tập 

Tác giả: Phó Hiệu trưởng Hà Thanh An
Nguồn tin: Hà Thanh An

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87