Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Có 534 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 CHỈ THỊ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

800/CT-BGDĐTChỉ đạo điều hành 25-08-2021
2 Luật Viên Chức

(Tải File đính kèm)

58/2010/QH12LuậtQuản trị viên22-12-2020
3 Luật Lao Động

(Tải File đính kèm)

45/2019/QH14Luật 22-12-2020
4 Luật Giáo Dục

(Tải File đính kèm)

43/2019/QH14LuậtQuản trị viên12-07-2020
5 Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 tại TP. Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

08/CT-UBNDChỉ đạo điều hànhỦy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh26-08-2019
6 Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục

(Tải File đính kèm)

2268/CT-BGDĐTChỉ đạo điều hành 10-08-2019
7 Chỉ thị 16/CT-TTg về việc Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

16/CT-TTgChỉ đạo điều hànhThủ tướng Chính phủ18-08-2018
8 Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

2919/CT-BGDĐTChỉ đạo điều hànhBộ Giáo dục và Đào tạo18-08-2018
9 Quyết định 13/2013/QĐ-TTg về Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

13/2013/QĐ-TTgQuy phạm pháp luậtThủ tướng Chính phủ15-08-2018
10 Công văn 2764/GDĐT-TC về Hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và CBQLGD

(Tải File đính kèm)

2764/GDĐT-TCHướng dẫnSở Giáo dục và Đào tạo15-08-2018
11 Công văn 3334/BGDĐT-NGCBQLGD v/v Tăng cường chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên CBQLGD

(Tải File đính kèm)

3334/BGDĐT-NGCBQLGDChỉ đạo điều hànhBộ Giáo dục và Đào tạo15-08-2018
12 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

14/2018/TT-BGDĐTQuy phạm pháp luậtBộ Giáo dục và Đào tạo31-07-2018
13 Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

2692/QĐ-BGDĐTChỉ đạo điều hành Bộ Giáo dục và Đào tạo30-07-2018
14 Quyết định 2953/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

2953/QĐ-UBNDChỉ đạo điều hànhỦy Ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh20-07-2018
15 Quyết định 1452/QĐ-GDĐT-TC Ban hành điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương); Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông và Trường phổ thông nhiều cấp học công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Tải File đính kèm)

1452/QĐ-GDĐT-TC Quy phạm pháp luậtSở Giáo dục và Đa2o tạo17-07-2018
12345678910...>>