Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Có 4 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản 46/KTKĐCLGD-KĐPT Xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học

(Tải File đính kèm)

46/KTKĐCLGD-KĐPTKiểm định chất lượngBộ Giáo Dục và Đào Tạo27-11-2017
2 Văn bản 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

8987/BGDĐT-KTKĐCLGD Kiểm định chất lượngBộ Giáo Dục và Đào Tạo27-11-2017
3 Văn bản 4462/BGDĐT-QLCL Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy từ năm 2018

(Tải File đính kèm)

4462/BGDĐT-QLCLKiểm định chất lượngBộ Giáo dục và Đào tạo26-09-2017
4 Văn bản 2210/BGDĐT-KTKĐCLGD Kiểm định chất lượng giáo dục

(Tải File đính kèm)

2210/BGDĐT-KTKĐCLGDKiểm định chất lượngBộ Giáo Dục và Đào Tạo23-09-2015

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích