Có 86 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn 2764/GDĐT-TC về Hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và CBQLGD
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2764-2018-gddt-tc-huong_dan_cong_tac_boi_duong_thuong_xuyen_nam_hoc_20182019_158201811.doc
2764/GDĐT-TCHướng dẫnSở Giáo dục và Đào tạo15-08-2018
2 Văn bản 2338/GDĐT-CTTT về việc Triển khai bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" từ lớp 2 đến lớp 12 từ năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2338-2018-gddt-cttt-trien_khai_bo_tai_lieu_bac_ho_tu_nam_20182019_127201810.doc
2338/GDĐT-CTTTHướng dẫnSở Giáo dục và Đào tạo12-07-2018
3 Văn bản 1452/GDĐT-TC Hướng dẫn triển khai việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1452-2015-gddt-tc-huong_dan_trien_khai_kns_va_gd_ngoai_gio_chinh_khoa_226201816.doc
1452/GDĐT-TCHướng dẫnSở Giáo dục và Đào tạo22-06-2018
4 Văn bản 1790/GDĐT-CTTT Về tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1790-2018-gddt-cttt-tangcuongnanglucphongchongmatuyden2020_305201817.doc
1790/GDĐT-CTTTHướng dẫnSở Giáo dục và Đào tạo 30-05-2018
5 Văn bản 1791/GDĐT-CTTT Về việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2018-2019 trong trường học trên địa bàn Thành phố. 1791/GDĐT-CTTTHướng dẫnSở Giáo dục và Đào tạo 30-05-2018
6 Văn bản 1755/GDĐT-CTTT Về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1755-2018-gddt-cttttrienkhaichanchinhtinhtranglamdungnopbansaochungthucgiayto_285201818.doc
1755/GDĐT-CTTTHướng dẫnSở Giáo Dục và Đào Tạo28-05-2018
7 Hướng dẫn số 251/HD-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2014 về Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 251-hd-tld_huong_dan_sua_doi_bo_sung_238-hd-tld_175201817.pdf
251/HD-TLĐHướng dẫnTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam17-05-2018
8 Hướng dẫn 238/HD-TLĐ Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 238-2014-hd-tld-huong_dan_thi_hanh_dieu_le_cong_doan_175201817.pdf
238/HD-TLĐHướng dẫnTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam17-05-2018
9 Văn bản 1321/GDĐT- TTr Hướng dẫn mẫu xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kết luận thanh tra đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường Trung học phổ thông, các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (ngành sư phạm) và các đơn vị trực thuộc
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1321-gddt-ttr-hd_mau_xd_ke_hoach_va_bao_cao_thuc_hien_ket_luan_264201819.pdf
1321/GDĐT- TTrHướng dẫnSở Giáo Dục và Đào Tạo26-04-2018
10 Văn bản 1314/GDĐT-TrH Về Một số công việc cho kết thúc năm học 2017-2018 và chuẩn bị năm học 2018-2019 ở cấp trung học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1314-2018-gddt-trh_264201811.pdf
1314/GDĐT-TrHHướng dẫnSở Giáo dục và Đào tạo26-04-2018
11 Văn bản 5571/BGDĐT-TTr Hướng dẫn các cơ sở GDĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số 10
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5571-2013-bgddt-ttr_164201819.doc
5571/BGDĐT-TTrHướng dẫnBộ Giáo Dục và Đào Tạo16-04-2018
12 Văn bản 1111/GDĐT-KHTC Hướng dẫn việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017, Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1111-2018-gddt-khtc_104201817.pdf
File thứ 2: mau02-de_an_su_dung_tai_san_cong_tai_don_vi_104201820.docx
1111/GDĐT-KHTCHướng dẫnSở Giáo dục và Đào tạo10-04-2018
13 Kế hoạch 901/KH-GDĐT- TC về Chuyển công tác đối với viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 901-kh-gddt-tc-kehoachchuyencongtacvienchuc2018_84201821.docx
901/KH-GDĐT- TCHướng dẫnSở Giáo Dục và Đào Tạo08-04-2018
14 Công văn 953/GDĐT-CTTT Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 953-2018-phong_chong_thien_tai_va_tim_kiem_cuu_nan_263201816.doc
953/GDĐT-CTTTHướng dẫnSở Giáo Dục và Đào Tạo26-03-2018
15 Công văn 836/GDĐT-TC V/v Hướng dẫn cập nhật và điều chỉnh thông tin trên phần mềm Quản lý hồ sơ điện tử của Sở Nội vụ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 836-2018-gddt-tc-huong_dan_cap_nhat_dieu_chinh_thong_tin_tren_phan_men_so_noi_vu_163201819.docx
File thứ 2: 836-2018-gddt-tc-phu_luc_1_163201819.docx
836/GDĐT-TCHướng dẫnSở Giáo dục và Đào tạo16-03-2018
123456

 

TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG 

 Địa chỉ: 276 Trần Hưng Đạo B_ Phường 11_Quận 5 

 Email: c3tranhuutrang.tphcm@moet.edu.vn

 Điện thoại: (+84) 028 38 552 727