Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 26/4/2018
Lượt đọc: 80

Văn bản 1321/GDĐT- TTr Hướng dẫn mẫu xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kết luận thanh tra đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường Trung học phổ thông, các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (ngành sư phạm) và các đơn vị trực thuộc

Số/Ký hiệu: 1321/GDĐT- TTr
Ngày ban hành: 24/4/2018
Ngày có hiệu lực: 24/4/2018
Người ký: Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 1321-gddt-ttr-hd_mau_xd_ke_hoach_va_bao_cao_thuc_hien_ket_luan_264201819.pdf
Nội dung:
Các mẫu xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kết luận thanh tra

Tin cùng chuyên mục

87