Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 10/4/2018
Lượt đọc: 92

Văn bản 1111/GDĐT-KHTC Hướng dẫn việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017, Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017

Số/Ký hiệu: 1111/GDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 9/4/2018
Ngày có hiệu lực: 9/4/2018
Người ký: Lê Hoài Nam
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 1111-2018-gddt-khtc_104201817.pdf
File thứ 2: mau02-de_an_su_dung_tai_san_cong_tai_don_vi_104201820.docx
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

164