Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 17/5/2018
Lượt đọc: 181

Hướng dẫn 238/HD-TLĐ Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

Số/Ký hiệu: 238/HD-TLĐ
Ngày ban hành: 4/3/2014
Ngày có hiệu lực: 4/3/2015
Người ký: Đặng Ngọc Tùng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 238-2014-hd-tld-huong_dan_thi_hanh_dieu_le_cong_doan_175201817.pdf
Nội dung:

Hướng dẫn số 251/HD-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung

Tin cùng chuyên mục

87