Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Nội dung thông tin hiện tại của website trường THPT Trần Hữu Trang đã đáp ứng được nhu cầu trao đổi, nghiên cứu, tham khảo của Thầy (cô)?
Cơ cấu tổ chức
Tra cứu
Web Admin
Hỏi đáp
Cựu học sinh liên hệ
Kiểm định giáo dục
Đang online: 20
Hôm nay : 1,046
Hôm qua : 853
Tuần này : 3,215
Tuần trước : 2,616
Tháng này : 249,178
Tháng trước: 253,135
Tất cả : 2,879,507

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86