Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 26/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 543

Tổ chức lớp đối tượng Đoàn cho học sinh

8h, ngày 26 tháng 2 năm 2019

Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019 và phát triển Đoàn viên theo Điều lệ Đoàn. Căn cứ vào sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 về việc phát triển Đoàn viên mới năm học 2018 - 2019. Căn cứ vào tình hình số lượng thanh niên trong nhà trường. Sáng ngày 26/2/2019, Ban chấp hành Chi Đoàn trường THPT Trần Hữu Trang đã tổ chức lớp đối tượng Đoàn cho những thanh niên học sinh ưu tú và có nguyện vọng được tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Báo cáo viên: Đ/c Ngô Thị Như Ánh - UVTV, Trưởng ban Công nhân Lao động - Ngoài nhà nước

Tác giả: Trường THPT Trần Hữu Trang

Tin cùng chuyên mục

164