Thứ tư, 4/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 418

Tham quan học tập - trải nghiệm tại Phan Thiết năm 2018

Ngày 30 + 31/03/2018

Học sinh chơi Gala buổi tối

Học sinh chơi Gala buổi tối

Học sinh chơi Gala buổi tối

Học sinh vui chơi ở bãi Ghềnh - Phan Thiết

Học sinh vui chơi ở bãi Ghềnh - Phan Thiết

Học sinh vui chơi ở bãi Ghềnh - Phan Thiết

Học sinh vui chơi ở bãi Ghềnh - Phan Thiết

Học sinh vui lửa trại

Học sinh vui lửa trại

Đoàn Giáo viên hướng dẫn học sinh

Tác giả: Trường THPT Trần Hữu Trang
Nguồn tin: Zalo Trần Phong Nhiên Hạnh

163