Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 4/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 446

Tham quan học tập - trải nghiệm tại Phan Thiết năm 2018

Ngày 30 + 31/03/2018

Học sinh chơi Gala buổi tối

Học sinh chơi Gala buổi tối

Học sinh chơi Gala buổi tối

Học sinh vui chơi ở bãi Ghềnh - Phan Thiết

Học sinh vui chơi ở bãi Ghềnh - Phan Thiết

Học sinh vui chơi ở bãi Ghềnh - Phan Thiết

Học sinh vui chơi ở bãi Ghềnh - Phan Thiết

Học sinh vui lửa trại

Học sinh vui lửa trại

Đoàn Giáo viên hướng dẫn học sinh

Tác giả: Trường THPT Trần Hữu Trang
Nguồn tin: Zalo Trần Phong Nhiên Hạnh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87