Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ bảy, 26/3/2022, 9:29
Lượt đọc: 11

Sinh hoạt truyền thống Kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Buổi sinh hoạt chủ điểm tháng 3. Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Vào sáng thứ 2 Đoàn trường THPT Trần Hữu Trang tổ chức buổi sinh hoạt đến các Chi Đoàn 21 lớp. Nhằm giúp các bạn đoàn viên, học sinh, tiếp cận rõ hơn về quá trình lịch sử Đoàn ta, ghi nhớ công ơn của các anh hùng đi trước, và những ngày lễ lớn của dân tộc ta.

  Sau đây là một vài hình ảnh:

 


Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87