Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 20/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 105

Lớp Đối tượng Đoàn đợt 1 - năm học 2020-2021

Sáng 19/09/2020, Chi đoàn Trường THPT Trần Hữu Trang đã tổ chức lớp Đối tượng Đoàn đợt 1, năm học 2020-2021 cho 142 thanh niên.

Báo cáo viên: Đồng chí Hồ Thị Phương Quỳnh - Cán bộ Quận Đoàn 5

Tin cùng chuyên mục

164