Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 1/4/2022, 9:22
Lượt đọc: 10

Lễ kết nạp Đoàn viên đợt 1 năm học 2021-2022

Nhằm xây dựng phát triển lực lượng học sinh trở thành lực lượng nồng cốt, người Đoàn viên TNCS. Đoàn trường THPT Trần Hữu Trang tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho 192 đoàn viên, thuộc 21 Chi đoàn.

Sau đây là một vài hình ảnh:


Tin cùng chuyên mục

86