Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 21/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 285

Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM năm 2018

21/10/2018, GV-NV trường THPT Trần Hữu Trang tham gia giải kéo co tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM

Khai mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Các đội dự thi

Đội tuyển thi đấu trường THPT Trần Hữu Trang

Tác giả: Trường THPT Trần Hữu Trang

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86