Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 14/11/2014, 0:0
Lượt đọc: 133

Hội nghị Cán bộ Công chức 2014-2015

Hội nghị cán bộ công chức 2014_2015
 
 

       Ngày 16/10/2014, trường THPT Trần Hữu Trang đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2014-2015 để tổng kết lại những thành tích đã đạt được trong năm học 2013-2014 cũng như đưa ra những chỉ tiêu phấn đấu cho năm học 2014-2015.

  

Tác giả: Nguyễn Hồ Anh Vũ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87