Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 1/10/2015, 0:0
Lượt đọc: 212

Hỗ trợ công đoàn viên trường gặp khó khăn về nhà ở

Được sự chấp thuận của BGH, BCH Công Đoàn Trường vận động Tập thể sư phạm Nhà Trường trên tinh thần tự nguyện với số tiền 14.900.000 đồng, để hỗ trợ CĐV Ông Lê Văn Phương ( Bảo vệ ), sửa chữa nhà đang xuống cấp, nhưng không có khả năng sửa, vào tháng 8/2015.

****** 

Một số hình ảnh nhà cũ của ông Lê Văn Phương 

           
     

 

***** 

Một số hình ảnh nhà sau khi được sửa chữa của ông Lê Văn Phương 

 

       
          
Nguồn tin: Chủ tịch Công đoàn: Ông Đoàn Vĩnh Tuân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87