Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 2/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 327

Happy birthday in October

Chúc mừng quý Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 10.

 

Cô Trần Phong Nhiên Hạnh - Phó Hiệu Trưởng

Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh - GV Tiếng Anh

Thầy Đặng Hữu Hoàng - GV Tin Học

Cô Đặng Hoàng Thủy Tiên - GV Vật Lý

 

 

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc quý Thầy/Cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

Tác giả: Chủ tịch công đoàn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86