Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 1/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 96

Happy Birthday in November

Chúc mừng quý Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 11

 

Ngày 01/11: Chú Nguyễn Văn Út - nhân viên

Ngày 03/11: Thầy Tăng Tuấn Đạt giáo viên Thể dục

Ngày 11/11: Thầy Huỳnh Thái Dương - giáo viên Tin học

 

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc quý Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88