Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ bảy, 1/5/2021, 9:49
Lượt đọc: 71

Happy Birthday in May

Chúc mừng quý Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 05

 

Ngày 07/05: Thầy Nguyễn Hồ Anh Vũ - Phó hiệu trưởng

Ngày 14/05: Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền - giáo viên Tiếng Anh

  Ngày 19/05: Cô Trần Thị Thúy Uyên - giáo viên GDQP

  Ngày 19/05: Thầy Nguyễn Anh Quân - giáo viên Tiếng Anh

 

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc quý Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

88