Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 30/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 394

Happy Birthday in May

Chúc mừng Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 5.

 

Dương Thị Bảo Ngọc _ giáo viên Ngữ văn

Thầy Nguyễn Hồ Anh Vũ_ giáo viên Vật lý

Cô  Nguyễn Thị Thanh Tuyền_ giáo viên Anh văn

Cô Phan Thị Thúy Nga_ giáo viên Anh văn

 

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

Tác giả: Chủ tịch Công đoàn Đoàn Vĩnh Tuân
Nguồn tin: Chủ tịch Công đoàn Đoàn Vĩnh Tuân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86