Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 1/3/2022, 14:3
Lượt đọc: 18

Happy Birthday in March

Chúc mừng quý Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 03

 

Ngày 18/03: Thầy Trần Ngọc Thuận giáo viên Ngữ văn

Ngày 22/03: Thầy Lê Thanh Vũ giáo viên Thể dục

  Ngày 23/03: Thầy Võ Thiện Cang - Hiệu trưởng

 

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc quý Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87