Thứ ba, 1/6/2021, 10:44
Lượt đọc: 54

Happy Birthday in June

Chúc mừng quý Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 06

 

Ngày 04/06: Thầy Chử Văn Hoằng giáo viên Lịch sử

Ngày 05/06: Cô Võ Thị Phương Anh - giáo viên Tiếng Anh

Ngày 05/06: Cô Hồ Thị Hoa - giáo viên Lịch sử

  Ngày 12/06: Cô Bùi Thị Mai - nhân viên

  Ngày 14/06: Thầy Phạm Châu Tuấn - giáo viên Thể dục

Ngày 22/06: Cô Lê Thanh Thủy - nhân viên

  Ngày 28/06: Thầy Phan Quốc Cường - giáo viên Thể dục

        

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc quý Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

163