Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 1/7/2021, 12:31
Lượt đọc: 76

Happy Birthday in July

Chúc mừng quý Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 07

 

Ngày 02/07: Thầy Phạm Trọng Huynh giáo viên Tin học

Ngày 05/07: Cô Mai Kim Trang - giáo viên Tiếng Anh

  Ngày 26/07: Cô Lê Thị Hằng - giáo viên Ngữ văn

  Ngày 28/07: Cô Đàm Bích Vân - nhân viên

Ngày 29/07: Cô Đinh Thị Hồng Xuân - giáo viên Sinh học

  Ngày 29/07: Cô Võ Thị Thanh Nguyệt - giáo viên Ngữ văn

  Ngày 29/07: Cô Trần Thị Ngọc Huyền - giáo viên Vật lý

  Ngày 30/07: Cô Đỗ Thị Hòa - giáo viên Toán

        

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc quý Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

88