Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 31/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 537

Happy Birthday in February

Chúc mừng Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 2.

 

Thầy Võ Mai _ Hiệu trưởng

Thầy Nguyễn Thành Đạt_ giáo viên Hoá học

Thầy Tôn Thất Thái Sơn_ giáo viên Toán

Thầy  Đoàn Vĩnh Tuân_ giáo viên Lịch sử

Cô Trịnh Thị Hoàng An_ giáo viên Sinh học

Cô Nguyễn Thị Hà Giang_ giáo viên Ngữ văn 

Cô Bùi Thiên Thanh_ giáo viên Công nghệ

Thầy Bùi Trương Vệ_ giáo viên GDCD

Cô Trần Thị Thảo Ly_ giáo viên Toán

Cô Trần Thị Yến Ngọc_ giáo viên GDCD

Cô Võ Thị Phương_ giáo viên Hoá học

 

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

Tác giả: Chủ tịch Công đoàn Đoàn Vĩnh Tuân
Nguồn tin: Chủ tịch Công đoàn Đoàn Vĩnh Tuân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86