Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 1/8/2021, 12:38
Lượt đọc: 100

Happy Birthday in August

Chúc mừng quý Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 08

 

Ngày 13/08: Cô Võ Thị Xuân Yến - giáo viên Toán

  Ngày 15/08: Cô Võ Thị Tám - giáo viên Địa lý

Ngày 19/08: Thầy Hà Thanh Tâm - giáo viên Hóa học

  Ngày 20/08: Cô Nguyễn Phương Mai - giáo viên Tin học

  Ngày 28/08: Cô Đào Ngọc Phương Vy - giáo viên Vật lý

Ngày 30/08: Thầy Trần Hùng Dũng - giáo viên Hóa học

        

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc quý Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

87