Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 31/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 343

Happy birthday in August

Chúc mừng Thầy/Cô có sinh nhật trong tháng 8.

 

Thầy Nguyễn Thanh Hải _ Kế Toán

Thầy Nguyễn Đức Thiện _ giáo viên Giáo Dục Công Dân

Cô Võ Thị Tám _ giáo viên Địa Lý

Thầy Hà Thanh Tâm _ giáo viên Hoá Học

Thầy Trần Hùng Dũng _ giáo viên Hóa học

 

Ban Chấp Hành Công Đoàn kính chúc Thầy/Cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

 

Tác giả: Chủ tịch Công đoàn Đoàn Vĩnh Tuân
Nguồn tin: Chủ tịch Công đoàn Đoàn Vĩnh Tuân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86