Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ bảy, 15/1/2022, 10:54
Lượt đọc: 21

Đại hội Đoàn viên Chi Đoàn Giáo viên trường THPT Trần Hữu Trang nhiệm kỳ 2021-2022

Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Một số hình ảnh trong đại hội:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87