Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 9/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 387

Đại hội Cha mẹ Học sinh năm học 2016-2017

Ngày 09 tháng 10 năm 2016

Thầy Võ Mai_ Hiệu trưởng trường THPT Trần Hữu Trang

phát biểu

Ông Mai Trí Dũng _ Trưởng ban Thường trực Cha mẹ Học sinh năm 2015-2016

phát biểu

Ông Phan Hữu Đức _ Ủy viên ban Thường trực Cha mẹ Học sinh năm 2015-2016

phát biểu

Ban Thường trực Cha mẹ Học sinh năm học 2015-2016

Ban Thường trực Cha mẹ Học sinh năm học 2016-2017

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2016-2017

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2016-2017

++++

 

Xem thêm

 

 

Nguồn tin: Hà Thanh Tâm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87