Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 11/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 86

Chương trình đi bộ đồng hành "Vì Quận 5 phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình"

Ngày 11 tháng 10 năm 2020

Một số hình ảnh của GV-HS trường THPT Trần Hữu Trang tham gia chương trình "Đi bộ đồng hành vì quận 5 phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình":

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87