Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 12/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 487

Chiến sĩ Hoa phương đỏ tham gia Lễ ra quân và viếng thăm di tích lịch sử cấp quốc gia: chùa Bà Hải Nam

Ngày 03 tháng 06 năm 2018, tham gia Lễ ra quân chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp Thành phố tại nhà văn hóa Thanh niên. Hưởng ứng lễ ra quân trường đã tổ chức viếng thăm di tích lịch sử cấp quốc gia: chùa Bà Hải Nam

Tham gia Lễ ra quân chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp Thành phố tại nhà văn hóa Thanh niên

Viếng thăm di tích lịch sử cấp quốc gia: chùa Bà Hải Nam

Ảnh: BÙI TRƯƠNG VỆ

Tác giả: Chi đoàn Giáo viên
Nguồn tin: zalo Bùi Trương Vệ

Tin cùng chuyên mục

164